NİĞDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Öğrenci Başarı İzleme Araştırması 2019 Uygulaması İlimizde 27 Okulumuzun Katılımı İle Gerçekleştirildi.

Öğrenci Başarı İzleme Araştırması 2019 Uygulaması İlimizde 27 Okulumuzun Katılımı İle Gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığımız2023 Eğitim Vizyonu’nda, belirlenecek sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın “Öğrenci Başarı İzleme Araştırması” yapılmasını hedef olarak belirlemişti. Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, söz konusu araştırmanın Nisan ayı içerisinde yapılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda 16 Nisan 2019 tarihinde ilimiz genelinde 12 okulumuz 4.sınıf, 15 okulumuz 7.sınıf düzeyinde toplam 2366 öğrencimiz araştırmaya katılım sağlamıştır.

Araştırma sonucunda taraflara geri bildirim verilecek olup her okulun üstün ve zayıf yönlerine yönelik bir rapor hazırlanacaktır. Araştırmada hiç bir şekilde öğrenci, sınıf, okul veya ilçe sıralaması yapılmayacaktır.

 

Öğrenci Başarı İzleme Araştırması

·         Öğrenci Başarı İzleme Araştırmasının odağında insani bir yaklaşım benimsenmiştir.

·         Ana amaç öğrencinin, öğretmenin, okul yönetiminin desteklenmesi ve işinin kolaylaştırılmasıdır. Tüm paydaşlar eğitim öğretim etkinliği süresince somut verilerle desteklenmektedir.

·         İzleme araştırması korku ve baskıya yol açmayacak şekilde, öğrenme sürecini iyileştirici bir araçtır.

·         Öğrenci, öğretmen ve veli dostu bir uygulamadır.

·         Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri Derslerinden 4,7 ve 10. sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın yapılmaktadır.

·         Amaç özellikle öğrencilere öğrenme sürecinde nelerin yolunda gidip nelerin gitmediğine ilişkin kritik bilgiyi sağlayarak gelişimleri için yol göstermektir. Gelişim sürecinin oldukça kısalması, telafi sürecinin başlaması bu kritik bilgiye bağlıdır.

 

SÜREÇ ve SONUÇ ODAKLI BÜTÜNSEL YAKLAŞIM


Bu tür sistemler; öğrenme sürecini geri bildirimlerle yapılandıran ve öğrencinin yapılandırılmış bu süreç içinde gösterdiği performansı ölçen sistemlerdir.
Süreç odaklı ölçme ve değerlendirme sistemi; öğrencinin ne kadar bildiğini değil, neleri öğrenip neleri öğrenemediğini teşhis eden ve öğrenme eksiklerini gidermek için iyileştirme süreci hazırlayan sistemdir.

·         Kolaylaştırıcıdır

·         Süreci iyileştirir, hızlandırır

·         Öğretmenin gelişimine olanak sağlar

·         Öğrencilere bireysel performanslarına ilişkin karar vermelerine yardımcı olur öğrenme sorumluluklarını gösterir

·         Telafi ve destekleme sürecini başlatır

·         Paydaşlara ve ailelere öğrenme süreci ile ilgili anlamlı veriler sunar

·         Eğitim sistemi ve eğitim politikaları açısından kritik bilgiler içeren veri ve raporlar sağlanır.

Sorular: 

·         Pilot uygulaması yapılmış,

·         Madde analizlerine göre redakte edilmiş

·         Program kazanımları ve becerilerine uygun

·         Günlük yaşamla ilişkili problem durumları içeren

·         Eleştirel düşünme, problem çözme, üst düzey düşünmeyi de ölçmeye yöneliktir.

·         4. ve 7 sınıflarda bilgi, beceri, uygulamaya yönelik kazanımlarla uyumlu sorular

·         10 sınıflarda beceri temelli Fen Okuryazarlığı, Matematik Okuryazarlığı ve Okuma Becerilerini ölçmeye yönelik sorular

 

Fen Okuryazarlığı :

En temel düzeyde bazı bilimsel kavramları, olguları anlayabilmesi ve açıklayabilmesi ve teknolojik gelişmeleri izleyip yaşamında kullanabilme becerisine sahip olabilmesidir. Fen ve teknoloji okur-yazarı bireyler, bilimin ve bilimsel bilginin doğasını algılar; temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlar ve bunları uygun biçimlerde kullanır.

Bireyler çeşitli konularda verdikleri kararları bilimsel ve teknolojik bilgi ve süreçlere dayandırır.

 

Matematiksel okuryazarlık

“Bireyin düşünen, üreten ve eleştiren bir vatandaş olarak bugün ve gelecekte karşılaşacağı sorunların çözümünde matematiksel düşünme ve karar verme süreçlerini kullanarak çevresindeki dünyada matematiğin oynadığı rolü anlama ve tanıma kapasitesidir.

Kişinin matematiksel akıl yürütme, sorgulama, araştırma yapabilme, problem çözme, günlük yaşam ile ilişkili uygulamaları yapabilmesi vb. becerilerdir.

 

Okuma Becerileri

“Bireyin amaçları doğrultusunda bilgi ve potansiyelini geliştirmesi ve toplumda başarılı olması için metinleri anlaması, kullanması, değerlendirmesini içeren becerilerdir.

 

Anketler: 

Öğrenci, Öğretmen, ve Yönetici Anketleri ile Eğitim ve öğretim sürecine etki eden faktörler bütüncül olarak ele alınmaktadır. 

•       Öğretmen Anketi: Mesleki tecrübe, ders işleyiş tarzı, tutumları vb.

•       Yönetici anketi: Okulların mevcut durumları, işleyişi ve çevresi, yöneticilerin görüşleri vb.

•       Öğrenci Anketi: Sosyo ekonomik durum, okul, dersler,ödevler hakkında görüşleri, sahip olduğu kaynaklar, teknoloji kullanımı, aile eğitim durumu vb

 

Karneler: 

Bakanlık ve okullar kendi karnesi ile eksikliklerini ve artılarını görebilecektir.

Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticiler yapılan araştırma sonucunda çocukların neyi yapıp yapamadığı konusunda bilgilendirilirler.

Öğrenciler: Kendi durumları ve öğrenme eksikleri

Öğretmen: Sınıf durumu ve sınıfın öğrenme eksiklikleri

Okul: Okulun genel durumu ve öğrenme eksiklikleri

İlçe ve il geneli genel görünüm ise İl MEM’ler ile paylaşılmaktadır.

 

Raporlar: Sadece öğrencilerin akademik başarısı süreçle ilgili çok az bir bilgi sağlamakta sürece etki eden asıl nedenlerle ilgili anlamlı veriler elde etmek mümkün değildir.

Yapılan araştırma sonucunda sınav sonuçları ve anketler birlikte değerlendirilerek sürece ilişkin derinlemesine ve çok boyutlu bulgular elde edilmektedir. Bu bulguların tamamı somut verilere dayalı analizler sonucu elde edilmektedir.

Okul Temelli İzleme: Raporlamanın ana amaçlarından biri okulların kendi mevcut durumları ile ilgili detaylı veri ve bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır. Buradan hareketle kendi hedeflerini ve gelişimlerini planlayarak uygun müdahalelerde bulunmaları beklenmektedir. Okullar yarıştırılmaz her okul kendi verisi üzerinden gelişim için çaba harcar.

 

Nelerin yapılamadığı daha önemli

Öğrencilerin neleri yapabildikleri ile beraber neleri yapamadıklarına da bakılacak özellikle yanlış çözülen soruların nedenleri sorgulanacaktır.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi 75. Yıl Caddesi No28 Merkez/NİĞDE - 0(388)2323392

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.